Terapeuta

 

Prof. Alfredo Sanchis Asensi

Terapeuta Ocupacional Col. 0156 CC.VV.

Maestro Especialista en Pedagogía Terapéutica

Téc. Sup. Integración Social.

Hidroterapeuta.

Asociado a AETAPI

Asociación Española de Integración Sensorial Socio Nº214.

Formación                                              Experiencia

Más info aquí!0
Más info aquí!
Google+0
YouTube
LinkedIn20
Suscribirme